Ring

Netto öppnar sin första affär med 100% propan som köldmedie i kyldiskarna