Ring
Värmepumpar till dig som vill köpa värmepump - Terrawatt AB

Terrawatt AB utvecklar, bygger och marknadsför prestandavärmepumpar för villor och mindre industrier i den natursköna Sibbarpsdalen, norr om Näsum. Terrawatt AB är ett oberoende svenskägt familjeföretag som har arbetat med värmepumpsteknik sedan 1986 och arbetar för en energisnål uppvärmning i harmoni med miljön. Välkomna att kontakta oss för aktuell information om våra produkter.

Vi utvecklar följande modeller av värmepumpar (5- 100 kW):

  • Villa Komplett, villavärmepump med inbyggd varmvattenberedare
  • Adapt, villavärmepump för extern ackumulatortank
  • Adapt Pro, villavärmepump för extern ackumulatortank, prestandavariant av Adapt-serien
  • Twin P, villavärmepump för extern ackumulatortank, prestandavariant av Adap Pro serien med effektreglering
  • BigTwinP, industri / fastighetsvärmepump i högre effektklasser en TwinP-serien med effektreglering och värmepumpstillverkad spetsvärme.

Prestanda

Vi talar hellre om prestanda och miljö, en teknik, då det är prestanda som kunden märker av.

Kvalité

Samtliga Terrawatt’s värmepumpar testkörs där vi finjusterar värmepumpen och testar dess funktioner för att du som kund skall få det lilla extra inom prestanda och kvalité. Dessa testkörningar protokollförs för varje enskild maskin och visar bland annat driftsförhållanden, avgiven effekt och värmefaktor.

Köp värmepump - Om oss - 2015: Lansering av tryckfallsoptimerade kollektorer ver. II, ca 25%-50% mindre tryckfall (strömförbrukning) en våra tidigare kollektorer.

Mer än 30 år av utveckling

2015: Lansering av tryckfallsoptimerade kollektorer ver. II, ca 25%-50% mindre tryckfall (strömförbrukning) än våra tidigare kollektorer.

Tryckfallet i en kollektor är direkt proportionerligt mot cirkulationspumpens strömförbrukning. Hur effektiva våra kollektorer är kan man se i nedan exempel, där vi tittar på tryckall (cirkulationspumpens strömförbrukning) för en 10 kW’s värmepump med två olika kollektorer. Den första äv vår kollektor med låga tryckfall och den andra är en standard kollektor som hittas hos andra värmepumpstillverkare för samma effektstorlek av värmepump.

Läs mer

Terrawatt kollektor med pottaska som frysskydd:
Tryckfall ca 4-11 kPa, värmeuttag per meter slang (13w/m – 19w/m) med strömförbrukning 8-23w

Noname” kollektor med Etylalkohol som frysskydd: Kollektortyp PEM40 2 x 300m & 1 x 400m
Tryckfall ca 50 – 90 kPa, värmeuttag per meter slang (13w/m – 19w/m) med strömförbrukning 80-133w (antag samma cirkulationspump).

Vill du veta mer, be att få en tryckfallsberäkning på din kollektor. I exemplet ovan har köldbärarens medeltemperatur varit på -3,5° C, vilket motsvarar vintertemperaturer vid en kanske 2-3 dagars köldknäpp i södra Sverige. Värmepumpenssystemets totala cirkulations effekt är något större på grund av de då tillkommande ventiler, rördragning, smutsfilter växlarstorlek osv.

2014: Direktexpansionsvärmepumpar (DX-värmepump) för eftermarknad börjar att tillverkas

Denna värmepump är för eftermarknad där man har en kopparförångare nedgrävd i marken istället för den vanliga markkollektorn. Fördelar med denna värmepumpen är att ingen cirkulationspump till markkollektorn behövs samt att förångaren i värmepumpen ej behövs då förågningen sker i markkollektorn direkt (dvs en mindre värmeväxling, varje värmeväxling ger förluster på några grader). Direktexpansionsvärmepumpar får högre värmefaktor och mycket litet underhåll jämfört med en vanlig värmepump. Nyinstallation görs generellt ej av direktexpansionsvärmepumpar då denna typ av värmepump har mer köldmediemängd, vi tillverkar värmepumpar som kan användas för direktexpansion. Lanseras i storlekarna 8 kW och 10 kW under 2015.

2013: Terrawatt Adapt: i storlekarna: 5,5 7,3 9,1 10,4 13,215  16,4 kW – Förbättras

Terrawatt Adapt värmepump är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten.

-          6 dBA tystare värmepump, < 40dBA (tidigare 46-51dBA)

-          +12-18% högre värmefaktor, upp till 5,3/4,2 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)

-          Ökat värmeeffekten med +16% vid 55° (ger mer effekt på de kallaste dagarna)

Köp värmepump - Om oss - Terrawatt Adapt Pro värmepump ersätter ” L-type electronic” serien och är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter.

2013: Terrawatt Adapt Pro: i storlekarna: 5,8◦7,7◦9,6◦10,9◦ 13,9◦ 17,2 kW – Förbättras

Terrawatt Adapt Pro värmepump ersätter ” L-type electronic” serien och är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Pro-serien har vår högsta prestanda (enkompressorsystem).

Läs mer

Pro serien har en vidareutvecklad kylprocess från ”L-typ electronic serien från 2009” optimerad för låg ljudnivå och hög verkningsgrad, serien ersätter också L-typ electronic serien, nedan kan förbättringar ses.

  •  6 dBA tystare , < 40dBA*  (tidigare 43-46dBA)
  • 15-24% högre värmefaktor, upp till 5,5/4,4 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)
  • Max utgående värmebärare är 75°C (tidigare 65°C),
  • full effekt i registret 25-75°C utgående värmebärare, vilket motsvarar 27% mer värme vid 55°C en tidigare.

* beroende på modell